บาคาร่าออนไลน์ หอการค้าสมุทรสาคร ประเมิน ล็อคดาว์น กระทบธุรกิจ 1 พันล้านต่อวัน

บาคาร่าออนไลน์ หอการค้าสมุทรสาคร ประเมิน ล็อคดาว์น กระทบธุรกิจ 1 พันล้านต่อวัน

หอการค้าสมุทรสาคร ได้ทำการชี้แจงผลประเมินถึงการดำเนินการ บาคาร่าออนไลน์ ล็อคดาว์น (Lockdown) ว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยสร้างความเสียหายถึง 1 พันล้านบาทต่อวัน

ประธาน หอการค้าสมุทรสาคร และสมาคมธุรกิจในพื้นที่ 

ได้ทำการชี้แจงผลจากการประเมินถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการ ล็อคดาว์น (Lockdown) ในพื้นที่นั้น จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่าง ๆ เป็นอย่างมากโดยจะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่าประมาณ 1 พันล้านบาทต่อวัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการดำเนินการในการควบคุมการแพร่ระบาดและมองถึงมาตรการเยียวยาวด้วยเช่นกัน

นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำการกล่าวว่า ในการดำเนินการล็อคดาว์นนั้น จะกระทบไปยังธุรกิจร้านค้าเป็นจำนวนมาก เพราะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักลงไป อย่างเช่นการซื้อขายของอาหารทะเลที่ทำรายได้ถึง 300-400 ล้านบาทต่อวันนั้นก็หายไป ทำให้คาดว่าโดยรวมแล้วนั้นจะมีความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านบาท

นางอำไพ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้แล้วก็กำลังทำการหารือกับทางภาครัฐในการหามาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ประกอบการทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น ในส่วนของการแพร่ระบาดที่พบว่ามีการติดเชื้อเป็นจำนวนมากในบรรดาแรงงานต่างชาติในพื้นที่ ภาคเอกชนคาดว่ามาจากการลักลอบเข้าเมือง ซึ่งส่วนมากนั้นจะทำงานในภาคส่วนของตลาด และรับจ้างภาคส่วนย่อย ในส่วนของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนั้นยังไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด เนื่องด้วยผู้ประกอบการจะมีมาตราการในการตรวจสอบอยู่แล้ว

นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การค้นพบการแพร่ระบาดในหมู่แรงงานต่างชาติ และการล็อคดาว์นในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2564 นั้นจะส่งผลต่อภาคการประมงเป็นอย่างมาก ในส่วนของการระบายสินค้า และราคาที่ตกลงของอาหารทะเล ที่มีการลดลงไปแล้วถึง 30-40%

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้กล่าวเสริมว่า ในการระบาดของเชื่อไวรัส Covid-19 ภายในพื้นที่ จ. สมุทรสาคร นั้น ต้องทำการรอผลการตรวจในเชิงรุกของทางรัฐบาลว่าจะมีการแพร่กระจายไปถึงขนาดไหน ทั้งนี้แล้วตั้งแต่การแพร่ระบาดในช่วงเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ทุกโรงงานต่างให้ความสำคัญ ในการดำเนินการ มาตรการ และการจัดการต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนไวรัสของสินค้าต่าง ๆ 

ในส่วนของ นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นั้น ได้กล่าวถึงสถานการณ์ว่า จะต้องมีการเร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยเร็วที่สุด จึงได้มีการเห็นด้วยกับการดำเนินการ Lockdown จังหวัด และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้แล้วได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดถึงแนวทางในการดำเนินการควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว โดยยังคงเปิดให้มีการขนส่งได้ตามปกติ แต่ก็มีมาตราการให้ประชาชนนั้นอยู่แต่พื้นที่ของตนเอง หลกเลี่ยงการมาทำงาน และอยู่ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ และในส่วนของปัญหาที่เกี่ยวข้องนั้นก็ต้องมีการจับตาดูอย่างใกล้ชิดกันต่อไป

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ประกาศ หยุดเรียนถึง 3 ม.ค.64 หลังโควิดระบาดระลอกใหม่

จากกรณีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยหลักในพื้นที่สมุทรสาคร รวมแล้วกว่า 586 ราย และพบผู้ป่วยโควิดในพื้นที่สมุทรปราการวันนี้ (20 ธ.ค. 63) ล่าสุด โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้ออกประกาศ ปิดสถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ฉบับที่ 19/2563

เรื่อง การหยุดเรียนและเลื่อนกิจกรรม ACSP Christmas Fair 2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ้างถึงรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร รวม 694 ราย และในจังหวัดสมุทรปราการ รวม 3 ราย

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือท่าน

ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด

สมุทรปราการ หรือที่เดินทางไปในเขตพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด (รวมถึงพื้นที่อื่นๆ หากมีการประกาศเป็นพื้นที่

เสี่ยง) ให้ปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ของกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค และของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน จึงขอประกาศการหยุดเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และให้ มาเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 สำหรับการสอบระหว่างภาคและกิจกรรม ACSP บาคาร่าออนไลน์