เว็บตรง

เว็บตรง การศึกษาระบุว่านักศึกษานอกสหภาพยุโรปควรจ่ายค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย

เว็บตรง การศึกษาระบุว่านักศึกษานอกสหภาพยุโรปควรจ่ายค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย

การศึกษาใหม่แนะนำว่ามหาวิทยาลัย เว็บตรง ในฝรั่งเศสขอให้นักศึกษานอกสหภาพยุโรปชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนสำหรับหลักสูตรของตน ซึ่งปัจจุบันมีให้ฟรีสำหรับค่าลงทะเบียนเล็กน้อยรายงานRFI ตามตัวเลขของ UNESCO มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากเป็นอันดับสามของโลก ในปี 2555 มีนักเรียน 271,000 คนมาเรียนที่ฝรั่งเศส ซึ่งคิดเป็น 6.8% ของประชากรนักเรียนเคลื่อนที่ทั่วโลก...

Continue reading...

เว็บตรง ประโยชน์มากมายของนักศึกษาต่างชาติ – Survey

เว็บตรง ประโยชน์มากมายของนักศึกษาต่างชาติ – Survey

ดูเหมือนว่านักศึกษาต่างชาติจะมีผลกระทบ เว็บตรง เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อสถาบันและประเทศเจ้าบ้าน เช่นเดียวกับเศรษฐกิจของประเทศเจ้าบ้าน ตามการสำรวจที่จัดทำโดย DAAD ของ German Academic Exchange Serviceการสำรวจดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษา Prognos AG และได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการและการวิจัยของเยอรมนี แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของนักเรียนมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจทั้งในแง่ของการใช้จ่ายของผู้บริโภค...

Continue reading...